Pielęgniarki

 

         Szanowni Państwo zapraszamy do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczeń dla Pielęgniarek i Położnych.   Ulotka-Program Ubezpieczenia Pielęgniarek.pdf został przygotowany przez Grupę Ubezpieczeniową Ergo Hestia S.A. oraz  INTERRISK SA przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

  Zakres przygotowanego ubezpieczenia składa się z następujących pakietów:

1. Pakietu zawodowego w skład którego wchodzą:

Dobrowolnego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pielęgniarki i Położnej: Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej, gdy nie wykonujesz działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej (działalności gospodarczej) czyli pracujesz na podstawie umowy o pracę.  Ubezpieczenie chroni przed skutkami błędów popełnionych podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Operacja chirurgiczna pielęgniarki lub położnej :  Przedmiotem ubezpieczenia jest przeprowadzenie u pielęgniarki lub położnej operacji chirurgicznej bez względu na przyczynę powstania konieczności przeprowadzenia zabiegu. Ubezpieczeniem objęte są również operacje przeprowadzone w następstwie wykonywania czynności zawodowych czyli np.: żylaków kończyny dolnej, kręgosłupa, przepuklina.

Wystąpienie poważnego zachorowania nabytego w trakcie pracy:  Zdiagnozowanie wirusowego zapalenia wątroby typu B.

 

  2. Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego

Jest totypowe ubezpieczenie grupowe dla pracowników, chroniącego pracownika oraz jego rodzinę w zakresie tego ubezpieczenia znajdują się następujące opcje: Śmierć ubezpieczonego, śmierć członków rodziny, urodzenie się ubezpieczonemu dziecka, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, następstwa nieszczęśliwych wypadków.

3. Konkurencyjność Programu Ubezpieczeń dla Pielęgniarek i Położnych

Wynika z faktu połączenia zwykłego i popularnego ubezpieczenia grupowego pracowniczego z ubezpieczeniem zawodowym. W ramach jednej składki i dotychczasowych kosztów ponoszonych tylko na ubezpieczeni grupowe uzyskujemy dodatkową ochronę : Ubezpieczenie Grupowe Pracownicze oraz Ubezpieczenie Zawodowe (odpowiedzialności cywilnej).

Płacąc składkę, którą do tej pory płaciłaś za zwykłe ubezpieczenie grupowe zyskujesz pakiet ubezpieczeń zawodowych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie grupowe.

4. Kto może przystąpić do ubezpieczenia i w jaki sposób ?

Do ubezpieczenia może przystąpić każda pielęgniarka lub położna zrzeszona w Izbie Pielęgniarek. Ubezpieczenie oraz rehabilitant, fizykoterapeuta można zawrzeć w formie indywidualnej (wówczas składkę opłaca się samodzielnie) lub w formie grupowej. Do ubezpieczenia w formie grupowej wymagana jest frekwencja na poziomie 30% zatrudnionych pielęgniarek. Korzystając z formy grupowej zyskujemy brak karencji oraz możliwość opłacania składki potrącanego z wynagrodzenia i przekazywanego przez zakład pracy. Aby przystąpić do ubezpieczenia wypełniamy jedynie  deklarację zgody.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat programu udziela: Koordynator Programu tel.605085011

 

Z poważaniem,

Anna Słotwińska – Bektas

Prezes Fundacji

Ulotka-Program Ubezpieczenia Pielęgniarek.pdf

Deklaracja_dla Pielęgniarki-Pracowniki 61 PLN. pdf

Deklaracja_Członek rodziny-Pielęgniarki 39 PLN. pdf

Deklaracja dla Pielęgniarki program NW+  OC 39 PLN. pdf

OC dobrowolne deklaracja dla Pielęgniarki.pdf