Dla seniorów

 

Ubezpieczenie „POLISA DLA CIEBIE” jest ubezpieczeniem indywidualnym i przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących zabezpieczyć swoich bliskich bez względu na wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby w wieku od 18 do 86 roku życia. Nie wymagamy w momencie przystępowania ankiety medycznej ani dokonywania dodatkowych badań lekarskich. Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony Ubezpieczonemu na wypadek śmierci, a także, zagwarantowanie najbliższym Ubezpieczonego materialnego wsparcia w przypadku jego zgonu.

Możliwość Dokupienia Funduszu Jednostek Uczestnictwa umożliwia zgromadzenie kapitału, z którego Ubezpieczony będzie mógł skorzystać w przyszłości (np. po przejściu na emeryturę).

Szeroka rozpiętość wieku osób mogących zawrzeć umowę jak również możliwość zawarcia umów dodatkowych stanowią niewątpliwą zaletę tego produktu.

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 5.000 zł – maksymalna 100.000 zł.
W każdym roku polisowym Ubezpieczający może wystąpić o podwyższenie sumy ubezpieczenia o kwotę nie przekraczającą 10% wartości obowiązującej sumy ubezpieczenia.
Podwyższenie sumy ubezpieczenia następuje w pierwszą rocznicę polisy następującą po dacie złożenia wniosku o podwyższenie sumy ubezpieczenia.
„Polisa-Życie” S. A. potwierdza podwyższenie sumy ubezpieczenia aneksem do umowy ubezpieczenia